Guri Midtgard - livet med barnebarna

Gratis foredrag om livet med barnebarna. Er besteforeldre egosentriske med sine selvrealiserende prosjekter som reiser, trening og sosialt liv, og lever de sine liv fjernt fra barnebarna? Noen tror det.

Med dette foredraget vil Guri Midtgard vise fram forskning som sier at norske besteforeldre er på Europa-toppen i samvær og pass av barnebarna. Hun vil blant annet snakke om deres rolle
og engasjement overfor barnebarna sine. Når blir de besteforeldre? Hva består rollen i? Er det forskjell på bestemødres og bestefedres engasjement? Hvordan ønsker man bonusbarnebarn velkommen? Hvordan opprettholde kontakten med barnebarna når
foreldrene skiller lag? Gir det noen gjensidig helsegevinst med besteforeldre-barnebarn – kontakt?

Videre ønsker hun å si litt om de videre kapitlene i boka. Disse viser hvordan besteforeldrene kan gi støtte til voksne barn i deres foreldrerolle og til barnebarnas utvikling og trivsel.
Her vil hun si litt om ulike typer av barnefamilier, om barns utvikling, kosthold, hvordan skape det gode samværet, om hvordan barn viser tegn til at de har det ekstra vanskelig og hvordan
man kan gå fram for å finne hjelp.

Med boka, og med foredragene, ønsker Guri Midtgard å få frem de endringer som har skjedd de siste tiårene i hvordan man oppdrar og gir omsorg til barn.
Hun levendegjør presentasjonen med sitater fra besteforeldre som hun selv har intervjuet.

Guri Midtgard er 63 år, kommer fra Tysfjord, bor i Tromsø, og har selv erfaring med barn og barnebarn.

Foredraget er et samarbeid med Orkana forlag.  


Billetter til Guri Midtgard - livet med barnebarna

  1. Tir 23. apr kl 18:00 Biblioteket plan 2 Gratis
Vis hele programmet
_
_
_