Lytring

Lytring tar debatten om storflyplass på Leknes.

Avinor og Statens vegvesen vil ha storflyplass på Leknes og bedre vei til Svolvær. Løsningen gir konsekvenser både for naturressurser og nærmiljø, særlig dyrka mark. Når de store el-flyene kommer vil det uansett være behov for lengre rullebane enn på dagens kortbanenett. Ikke alle synes løsningen er klar for avgang. Lytring tar debatten.

I panelet:
Gisle Solvoll, professor Nord universitet
Remi Solberg, ordfører Vestvågøy
Reidar Jelstrup, Vestvågøy MDG
Nils Petter Rusånes, Statens vegvesen
Marion Frantzen, Unstad Arctic Surf
Ketil Benjaminsen, Vestvågøy næringsforening
Martin Eggen, Naturvernforbunden
Torbjørn Lothe, NHO Luftfart

Ordstyrer: Erik Wold  

Et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Meieriet bibliotek.


Billetter til Lytring

  1. Tor 27. feb kl 19:00 Biblioteket plan 2 Gratis
Vis hele programmet
_
_
_