Mestring i Meieriet // selvhjelpsgrupper

Organisert selvhjelp stimulerer til bedre mestring av livsproblemer.

Selvhjelpsarbeid, både individuelt og i gruppe, handler om å gjøre skrittvise endringer i eget liv.
Det handler om å sammen med andre hente frem egne kunnskaper og ressurser,
finne mot og krefter til endring, og å ta kontroll over eget liv. Noen
problemer kan løses, andre må man lære å leve med.

Inger Berit Stene informerer om potensialet i selvhjelp, hvordan komme i gang med selvhjelpsgruppe, og hvordan Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert
selvhjelp kan bidra til å opprette selvhjelpsgrupper. 

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle!  

Målgruppe: Fagfolk, medlemmer i brukerorganisasjoner, pasienter,
pårørende, alle andre interesserte. 

Vil du vite mer? Her er nyttige lenker:  

Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp: https://selvhjelp.no/ 

Lærings og Mestringssenter i NLSH: https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/stab-og-senter/lerings-og-mestringssenteret/lerings-og-mestringssenteret-i-nordlandssykehuset 

 

Har du spørsmål? Kontakt Rådgiver ved Lærings- og Mestringssenteret: Elin.Pladsen@nordlandssykehuset.no, eller Inger Berit
Stene: ingerberit@selvhjelp.no 


Billetter til Mestring i Meieriet // selvhjelpsgrupper

  1. Ons 26. feb kl 10:00 Foajé plan 3 Gratis
Vis hele programmet
_
_
_